Gminna Bibliteka Publiczna w Jemielnicy

Strona główna

 Spotanie autorskie z Ewą Kassalą

 

Dnia 21 września o godz. 18.3o w naszej bibliotece miało miejsce bardzo udane spotkanie. Atmosfera za sprawą pisarki oczarowała uczestniczki! Piękny iście królewski strój, magiczne statuetki i magiczny złoty proszek spełniający marzenia!

Na spotkanie pomimo sytuacji epidemiologicznej, przybyła grupa wiernych miłośników książek, głównie członkiń 2 klubów DKK (Dyskusyjne Kluby Książki) z Jemielnicy i Piotrówki. Zgodnie z dewizą DKK : Dobre książki i kawa, to spotkanie miało  właśnie taki wręcz kawiarniany charakter. Była dobra kawa, domowe ciasteczka i ciekawe książki.  Autorka serii książek o wybitnych królowych traktowała wszystkie uczestniczki właśnie jak królowe! Wszystkie jesteśmy niepowtarzalne i wspaniałe! Pamiętajcie o tym i bądźcie dumne z tego, że jesteście kobietami! - powtarzała wielokrotnie. Było trochę czarów i prezent od autorki dla każdej z  uczestniczek. Większość z pań zakupiła prezentowane na spotkaniu książki, w których autorka wpisała piękne i dla każdej indywidualne wspaniałe dedykacje!

--------------------------------------------------------------------


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy i na stronie bip gminnej biblioteki publicznej w Jemielnicy.

Data publikacji  na stronie internetowej: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: elementem niezachowujących standardów dostępności jest katalog biblioteczny, stanowiący jeden z modułów oprogramowania SOWA. Biblioteka nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor – mgr  Lidia Radecka, gbpjemielnica@02.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4632038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na 

przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości książek bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy, ul. Szkolna 2 a, 47-133 Budynek Szkoły Podstawowej z wejściem od strony pierwszego budynku szkoły(Szkolna 2) nie jest wyposażony w pochylnię dla niepełnosprawnych. Wejście   po 2  niskich schodkach nieco utrudnia osobom niepełnosprawnym możliwość skorzystania z biblioteki. Wszystkie działy biblioteki usytuowane na parterze. W lokalu istnieje duża możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma progów. Nie ma w naszej bibliotece możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.  Za  budynkiem (wjazd od strony ul Strzeleckiej) jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Filia w Piotrówce. ul. Kościuszki 103. Lokal usytuowany na parterze, wejście wyposażone w pochylnię dla niepełnosprawnych. W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

W żadnej z bibliotek nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

-------------------------------------

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków!

 Jesteśmy w projekcie!

 

Wielki Człowiek | Mała książka wielki człowiek 

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.

Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!

Opis projektu:

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomempotwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest 

w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

 Wyprawka Czytelnicza

 • Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

 • Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

 • Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.

 Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę –  i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

 

 

 

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

 ------------------------------------------------------------------W ramach klubów DKK (Dyskusyjne Kluby Książki) Zapraszamy na spotkanie autorskie z panią Ewą Kassalą,      które odbędzie się 21 września        (w poniedziałek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jemielnicy o godzinie 18.3o!

Oczywiście obowiązują maseczki!